fbpx

GLOW UP! organisaties_

GLOW UP!
deelnemers bij jouw organisatie

GLOW UP! Rotterdam is onderdeel van de maatschappelijke diensttijd. Jongeren gaan zich een half jaar lang, 20 uur in de week inzetten. Het programma is gericht op iets doen voor een ander, de stad Rotterdam en inzicht krijgen in zichzelf; wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? In het programma staat per week 14 tot 16 uur centraal voor het doen van vrijwilligerswerk en 4 uur per week voor groepsbijeenkomsten die gericht zijn op hun persoonlijke ontwikkeling. Het GLOW UP! programma wordt uitgevoerd door Netwerk Nieuw Rotterdam, Unie Van Vrijwilligers, Rotterdammersvoorelkaar, Gemeente Rotterdam en Starters4Communities.

Ben jij een organisatie binnen de cultuursector, zorg en welzijn, sportsector, buurtiniatieven of sociale onderneming? Ben jij enthousiast om met jonge vrijwilligers te werken en hen te begeleiden in hun vrijwilligersactiviteiten, persoonlijke ontwikkeling en werkhouding? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bekijk hier het gehele programma

Wat levert het jouw organisatie op?

Er gaan een of meerdere jonge vrijwilligers bij jouw organisatie aan de slag, die gemotiveerd zijn om zichzelf in te zetten voor een ander en daarbij zichzelf verder willen ontwikkelen op persoonlijk, maatschappelijk en professioneel vlak. Jij wordt het komend half jaar als gastorganisatie onderdeel van het GLOW UP! programma. Als gastorganisatie kun je jongeren goed inzetten op zowel kortlopende als langlopende projecten waarbij je extra hulp kunt gebruiken.

jonge vrijwilligers

Wat verwachten
we van jouw organisatie?

Begeleiding + -

Je bent beschikbaar om de jonge vrijwilliger(s) te begeleiden. Dit betekent dat je ze helpt in het begin om de taken onder de knie te krijgen en dat je aanwezig bent om hun vragen te kunnen beantwoorden. De jongeren stellen samen met hun GLOW UP! coördinatoren hun leerdoelen op waar ze in jouw organisatie aan gaan werken. Hierin wordt verder niets extra’s verwacht van jou als organisatie, behalve dat je de GLOW UP! coördinatoren af en toe te woord staat over het proces en de groei en ontwikkeling van de jongeren.

Aantal jongeren + -

Het kan zo zijn dat er 1 jongere gaat starten maar ook dat er wel 5 jongeren tegelijkertijd bij jouw organisatie aan de slag gaan tijdens het GLOW UP! programma. Dit uiteraard in goed overleg met jou als organisatie waar vraag naar is / wat mogelijk is, maar ook in samenspraak met de jongeren. We kijken namelijk altijd waar jongeren aan de slag willen en waar hun motivatie en interesse ligt. Hieruit ontstaat dan een match.

Tijdsperiode programma + -

De jongeren gaan 20 uur per week een GLOW UP! traject volgen. Dit betekent trainingen, groepsactiviteiten etc. maar ook vrijwilligerswerk. Daarom zoeken we maatschappelijke organisaties waar jongeren ongeveer 8 tot 10 uur in de week aan de slag kunnen met vrijwilligersactiviteiten of opdrachten. Mocht je als organisatie niet voldoende taken hebben voor zoveel uur in de week, kunnen we ook altijd kijken naar losse kortdurende activiteiten. Het fijnste is als je de jongeren een aantal maanden achter elkaar kunt ontvangen.

Soort vrijwilligerswerk + -

De invulling van het vrijwilligerswerk kan erg divers zijn. Een jongere kan zelfstandig een opdracht opstarten en hier voor gaan schrijven en uitvoeren. Maar het vrijwilligerswerk kan ook een terugkerend activiteit zijn waar de jongere meedraait met de dagelijkse activiteiten en andere collega’s of vrijwilligers.

Wat kun je van GLOW UP! verwachten?

GLOW UP! start met 60 enthousiaste jongeren per september 2020, waarbij er 3 begeleiders zijn. Elke jongere krijgt zijn/haar eigen begeleider aangewezen. De begeleider houdt nauw contact met de jongere en is het vaste aanspreekpunt gedurende het programma, zowel voor de jongere als de gastorganisatie. De begeleider heeft wekelijks contact met de jongere over hoe de voortgang gaat in de samenwerking en ook over zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Wekelijks is er een vaste dag waarbij alle jongeren samenkomen waarbij zij reflectie momenten hebben over hun vrijwilligerswerk en tevens kennis en vaardigheden opdoen in specifieke onderwerpen. Verder zorgt GLOW UP! voor het aanvragen van de VOG's (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Kopje koffie drinken?

Jouw tijd, jouw talent, jouw toekomst

mdt logo

GLOW UP! is onderdeel van de MDT.

De Nationale Jeugdraad (NJR), Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), ZonMw, provincies, gemeenten en de Rijksoverheid werken samen aan MDT. Politiek verantwoordelijk voor MDT is staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie: www.doemeemetmdt.nl.