GLOW UP! organisaties_

GLOW UP!
jongeren bij jouw organisatie

GLOW UP! Rotterdam is onderdeel van de maatschappelijke diensttijd. Jongeren zetten zich op verschillende manieren in voor 6 maanden lang, 16 uur per week. In het programma staat per week 12 uur centraal voor het doen van een project bij een van de aangesloten gastorganisaties en 4 uur per week voor groepsbijeenkomsten die gericht zijn op hun persoonlijke ontwikkeling.

Projecten kunnen erg variëren. We kijken dan ook altijd samen met jou als gastorganisatie en met de jongeren naar een passend project voor beide. Projecten kunnen zelfstandig worden uitgevoerd zoals marktonderzoeken, wervingscampagnes of impactprojecten gericht op vrijwilligersmanagement of financiële duurzaamheid maar kunnen ook bestaan uit meedraaien tijdens een terugkerend activiteit samen met andere collega’s en/of vrijwilligers.

Ben jij een organisatie binnen de cultuursector, zorg en welzijn, sportsector, buurtinitiatieven of sociale onderneming? Ben jij enthousiast om met jongeren aan de slag te gaan en hen te begeleiden in hun vrijwilligersactiviteiten, persoonlijke ontwikkeling en werkhouding? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bekijk hier het gehele programma

Wat levert het jouw organisatie op?

GLOW UP! biedt een unieke mogelijkheid waarbij de eigen leerweg en de uitvoering van een concreet project centraal staan. Kun jij wel wat extra slagkracht gebruiken bij een (gedeelte) van jouw impact onderneming? Dan gaan er een of meerdere jongeren (18 – 27 jaar) met verschillende achtergronden bij jouw organisatie aan de slag, die gemotiveerd zijn om zichzelf in te zetten voor een ander en daarbij zichzelf verder willen ontwikkelen op persoonlijk, maatschappelijk en professioneel vlak. Jij wordt het komend half jaar als gastorganisatie onderdeel van het GLOW UP! programma. Als gastorganisatie kun je de jongeren goed inzetten op zowel kortlopende als langlopende projecten waarbij je extra hulp kunt gebruiken.

Wat verwachten
we van jouw organisatie?

Begeleiding + -

Je bent beschikbaar om de jonge deelnemers te begeleiden. Dit betekent dat je ze helpt in het begin om de taken onder de knie te krijgen en dat je aanwezig bent om hun vragen te kunnen beantwoorden. De jongeren stellen samen met hun GLOW UP! coördinatoren hun leerdoelen op waar ze in jouw organisatie aan gaan werken. Hierin wordt verder niets extra’s verwacht van jou als organisatie, behalve dat je de GLOW UP! coördinatoren af en toe te woord staat over het proces en de groei en ontwikkeling van de jongeren.

Aantal jongeren + -

Het kan zo zijn dat er 1 jongere gaat starten maar ook dat er wel 5 jongeren tegelijkertijd bij jouw organisatie aan de slag gaan tijdens het GLOW UP! programma. Dit uiteraard in goed overleg met jou als organisatie waar vraag naar is / wat mogelijk is, maar ook in samenspraak met de jongeren. We kijken namelijk altijd waar jongeren aan de slag willen en waar hun motivatie en interesse ligt. Hieruit ontstaat dan een match.

Tijdsperiode programma + -

De jongeren gaan 20 uur per week het GLOW UP! traject volgen. Dit betekent trainingen, groepsactiviteiten etc. maar ook het werken bij jullie, de gastorganisaties. Daarom zoeken we maatschappelijke organisaties waar jongeren 8 tot 10 uur in de week aan de slag kunnen met vrijwilligersactiviteiten of opdrachten. Mocht je als organisatie niet voldoende taken hebben voor zoveel uur in de week, kunnen we ook altijd kijken naar losse kortdurende activiteiten. Het fijnste is als je de jongeren een aantal maanden achter elkaar kunt ontvangen.

Soort projecten + -

De invulling van de projecten kan erg divers zijn. Een jongere kan zelfstandig een opdracht opstarten en hiervoor gaan schrijven en uitvoeren. Maar het werk kan ook een terugkerend activiteit zijn waar de jongere meedraait met de dagelijkse activiteiten en andere collega’s of vrijwilligers.

Wat kun je van GLOW UP! verwachten?

Het volgende GLOW UP! programma start met 60 enthousiaste jongeren per februari 2023, waarbij er 6 begeleiders zijn. Elke jongere krijgt zijn/haar/hun eigen begeleider aangewezen. De begeleider houdt nauw contact met de jongere en is het vaste aanspreekpunt gedurende het programma, zowel voor de jongere als de gastorganisatie. De begeleider heeft wekelijks contact met de jongere over hoe de voortgang gaat in de samenwerking en ook over zijn/haar/hun persoonlijke ontwikkeling. Wekelijks is er een vaste dag waarbij alle jongeren samenkomen waarbij zij reflectie momenten hebben over hun vrijwilligerswerk en tevens kennis en vaardigheden opdoen in specifieke onderwerpen. Verder zorgt GLOW UP! voor het aanvragen van de VOG's (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Kopje koffie drinken?

    Jouw tijd, jouw talent, jouw toekomst

    mdt logo

    GLOW UP! is onderdeel van de MDT.

    De Nationale Jeugdraad (NJR), Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), ZonMw, provincies, gemeenten en de Rijksoverheid werken samen aan MDT. Politiek verantwoordelijk voor MDT is staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

    Meer informatie: www.doemeemetmdt.nl.